LET OP:

Wil je een goed doel van je eigen keuze steunen of de financien van je club / vereniging verbeteren?
Klik dan hier: 

http://www.droomproducten.nl/sponsoring

--------------------------------------------------------------------------------
Dag Taalvrienden,

in deze rubriek willen wij aan enkele zaken aandacht besteden:

1. aan sommige  gedichten, die al lang bekend zijn

2. aan gedichten, die mensen ons toezendengeschiedenisvanderederijkers 1
;geschiedenisvanderederijkers 2 ;soortenstrofen


Kinderlijck

Konstantijntje, 't zaligh kijntje,
Cherubijntje, van om hoogh
d'Ydelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoogh.

Moeder, zeit hy, waerom schreit ghy?
Waerom greit ghy op mijn lijck?
Boven leef ick, boven zweef ick,
Engheltje van 't hemelrijck:

En ick blinck' er, en ick drinck' er,
't Geen de schincker alles goets
Schenckt de zielen, die daer krielen, 
Dertel van veel overvloets.

Leer dan reizen, met gepeizen, 
Naer palaizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt:
Eeuwigh gaet voor oogenblick.


Joost van den Vondel ( 1587 - 1679 )

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_dichters