https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Winton
Beeld van Nicholas in Praag


We kunnen niet diep genoeg buigen voor SIR NICHOLAS

Nicholas Winton redde 669 kinderen in Praag uit handen van het nazituig - in 1938 / 1939-; sprak er tientallen jaren lang nooit over. Totdat zijn vrouw op zolder de lijst met kinderen zag. En ja, dan gaat de bal rollen. TERECHT

........meer tekst volgt...........

........ik probeer een gedicht te maken voor dit standbeeld van menselijkheid, deze gigant, deze mensenmens, soldaat van humaniteit......poortwachter van de beschaving....

MOED

Winston Churchill zei het al

Moed is de belangrijkste eigenschap voor mensen

Moed is onontbeerlijk

Een eigenschap zo eerlijk

Moed maakt alles mogelijk

Waar anderen afhaken

Bijt een moedig mens  op zijn kaken

En blijft bij zijn eigen oordeel

Dat doen er niet veel

Waar is dan de grens tussen moed en eigenwijsheid

Dat is vaak een kwestie  van tijd

Na verloop van een poos zal blijken

Wie de eerste is onder zijn gelijken

©JeVeBe