https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Wiesenthal

 


Simon Wiesenthal is bij uitstek ons moreel geweten

Een rolmodel par excellence

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/735/0/3104/De-mens/Gedichten-Auschwitz-en-Sobibor

MOED

Winston Churchill zei het al

Moed is de belangrijkste eigenschap voor mensen

Moed is onontbeerlijk

Een eigenschap zo heerlijk

Moed maakt alles mogelijk

Waar anderen afhaken

Bijt een moedig mens  op zijn kaken

 

En blijft bij zijn eigen oordeel

Dat doen er niet veel

 

Waar is dan de grens tussen moed en eigenwijsheid

Dat is vaak een kwestie  van tijd

Na verloop van een poos zal blijken

Wie de eerste is onder zijn gelijken

©JeVeBe

 2014

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)

 

DE GROND IN AUSCHWITZ.........

de grond in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

mensen hun waardigheid ontnomen

aan martelingen en de dood niet te ontkomen

niemand mag die ooit temmen

 

de grond in auschwitz verstomt  miljoenen stemmen

vrouwen,kinderen, mannen uit hun leven weggejat

andere mannen, hun onbekend, hadden hen de treinen ingeplat

niemand mag die ooit temmen

 

de grond in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

brave burgers deden aldaags hun best

en plots waren daar de hunnen als  meedogenloze moordenpest

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

rangen en standen waren spoorloos in de barakken

iedereen moet gewoon kakken

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

bestolen van brood door notarisvrouw

en dus van het leven, emotionele kou, overal rauw en rouw

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

de werkster deelde wel haar brood 

en redde je zo van den dood

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

 wij moeten  werken als  hun spreekbuis

 "NOOIT VERGETEN" in onze harten, op de voordeur van elk huis

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz  verstomt miljoenen stemmen

wij, de overblijvers, kunnen dit niet overlaten aan nabestaanden alleen

wij mogen hen niet in de steek laten, niet een

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

elk van hen een les uit de holocaust voor de mensheid

voor allen nu , nu, nu voor allen de hoogste tijd

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

wanneer sommigen  te stompen en te corrigeren

en wanneer een aai over de bol om hun houding te waarderen

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

elke dag is vrede een gave

keihard eraan werken en nooit doordraven

niemand mag die ooit temmen


©JeVeBe

2016

 

 

 

 

SOBIBOR

ja, sobibor was  ook een mensenabattoir

niet alleen in duitsland maar ook in polen

zijn ze medemensen gaan verkolen

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

ja, sobibor was  ook een mensenabattoir

ook in dat land

was alle menselijkheid  verzand

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

ja, sobibor was  ook een  mensenabattoir

die rotmoffen kenden geen enkele limiet

oorzaken van tergend immens verdriet

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

ja, sobibor was  ook een mensenabattoir

niemand van hen bedreiging voor een  duits leven

zij vermoordden hen, wie, dat is om 't even

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

ja, sobibor was ook een mensenabattoir

 wij moeten  werken als  hun spreekbuis

 "NOOIT VERGETEN" in onze harten, op de voordeur van elk huis

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar


©JeVeBe

2016