Zie ook op http://www.droomproducten.nl/sponsoring  


http://hebtudatook.nl/hudo/h/736/0/5300/De-Uitzonderlijken-2/Sia-Jongeneel-met-haar-Gambia---kinderen


=============================================================

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Schelvis

https://www.vn.nl/ik-heb-vertrouwen-in-de-mensheid-gehouden/

http://www.sobibor.org/postuum-jules-schelvis/

http://www.stichtingsobibor.nl/

https://www.sobiborinterviews.nl/nl/nederlandse-overlevenden/jules-schelvis


https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/post-uit-het-oosten-jules-schelvis-ontkomt-aan-de-dood-sobibor

================================================================

Kalme morele kracht van een reus, een baken

Vanuit het grootste respect en genegenheid en bewondering voor Jules Schelvis. Ik buig diep voor deze reus, voor deze grote, kleine man. Hij overleefde  7 concentratie- en vernietigingskampen. ZEVEN !!

Een voorrecht om zijn tijdgenoot te zijn geweest. Bij talloze mensen betreur ik , dat ik tot het menselijk ras  behoor. Mijn cynisme geeft me vaker gelijk dan ongelijk, helaas

Jules Schelvis verzacht dat cynisme, elke keer weerJules Schelvis - 1921 - 2016

 

een voorbeeld voor allen, een icoon

ik omhels je, mooie mensenzoon

 

dag jules, mag ik jules zeggen voortaan

ik wist pas laat van je bestaan

je ziel is zo goed en zo krachtig

een voorrecht om dat te zien, zielkervend en prachtig

 

een voorbeeld voor allen, een icoon

ik omhels je, mooie mensenzoon


je doorstond het slechtste van de mensheid

van de Hunnen, al in je jonge tijd

met en door deze kwetsuren heb je de mensen onderricht

je vond dat je bestaansplicht

 

een voorbeeld voor allen, een icoon

ik omhels je, mooie mensenzoon

 

de jongelingen van nu vertellen van het slechte

zodat zij zich niet aan de slechten hechten

opdat zij onderscheiden en  het kwaad zien

dat maakt de wereld beter misschien

 

rust zacht, goede, mooie man

zonder jou maken we er veel minder van

©JeVeBe


==============================================

 

stichtingsobibor.nl/;

https://www.sobiborinterviews.nl/nl/nederlandse-overlevenden/jules-schelvis;


operatiereinhardtegenjoden;

 
dodenkampen 1DE GROND IN AUSCHWITZ.........

 

DE grond in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

mensen hun waardigheid ontnomen

aan martelingen en de dood niet te ontkomen

niemand mag die ooit temmen

 

de grond in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

vrouwen,kinderen, mannen uit hun leven weggejat

andere mannen, hun onbekend, hadden hen de treinen ingeplat

niemand mag die ooit temmen

 

de grond in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

brave burgers deden aldaags hun best

en plots waren daar de Hunnen als  meedogenloze moordenpest

niemand mag die ooit temmende grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

rangen en standen waren spoorloos in de barakken

iedereen moet gewoon kakken

niemand mag die ooit temmen


de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

bestolen van brood door notarisvrouw

en dus van het leven, emotionele kou, overal rauwe rouw

niemand mag die ooit temmende grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

de werkster deelde wel haar brood 

en redde je zo weg van de dood

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

 wij moeten  werken als  hun spreekbuis

 "NOOIT VERGETEN" in onze harten, op de voordeur van elk huis

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

wij, de overblijvers, kunnen dit niet overlaten aan nabestaanden alleen

wij mogen hen niet in de steek laten, niet een

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

elk van hen een les uit de holocaust voor de mensheid

voor allen nu, nu voor allen de hoogste tijd

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

wanneer sommigen  te stompen en te corrigeren

en wanneer een aai over de bol om hun houding te waarderen

niemand mag die ooit temmen

 

de grond  in auschwitz verstomt miljoenen stemmen

elke dag is vrede een gave

keihard eraan werken en nooit doordraven

niemand mag die ooit TEMMEN

  ©JeVeBe

 

 

https://www.sobiborinterviews.nl/

http://historiek.net/concentratiekampen-in-nederland/4955/

Sobibor was ook een mensenabattoir

 

sobibor was  ook een mensenabattoir

niet alleen in duitsland maar ook in polen

zijn ze medemensen gaan verkolen

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

sobibor was  ook een mensenabattoir

ook in dat land

was alle menselijkheid  verzand

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

sobibor was  ook een  mensenabattoir

die rotmoffen kenden geen enkele limiet

oorzaken van tergend immens verdriet

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

sobibor was  ook een mensenabattoir

niemand van hen bedreigde  een  duits leven

zij vermoordden hen, wie, dat is om 't even

ongelofelijk, diep tragisch en o zo waar

sobibor was ook een mensenabattoir

 wij moeten  werken als  hun spreekbuis

 "NOOIT VERGETEN" in onze harten, op de voordeur van elk huis

ongelofelijk, diep tragisch en o zo WAAR

   ©JeVeBe                     

MOED

Winston Churchill zei het al

Moed is de belangrijkste eigenschap voor mensen

Moed is onontbeerlijk

Een eigenschap zo heerlijk

Moed maakt alles mogelijk

Waar anderen afhaken

Bijt een moedig mens  op zijn kaken

 

En blijft bij zijn eigen oordeel

Dat doen er niet veel

Waar is dan de grens tussen moed en eigenwijsheid

Dat is vaak een kwestie  van tijd

Na verloop van een poos zal blijken

Wie de eerste is onder zijn gelijken

  
©JeVeBe 2014

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)