geveinsdheid — huichelarij — schijnheiligheid. Het verbergen van zijne meening en zich beter voordoen dan men is. De geveinsde of veinzaard verbergt zijne eigenlijke gevoelens en gezindheden; de huichelaar wendt gevoelens en gezindheden voor, die hij niet bezit; de schijnheilige gebruikt vroomheid en deugd als een dekmantel om zijne slechte bedoelingen te verbergen. „Lodewijk XI van Frankrijk was een volleerd huichelaar." „De heer van Groenendaal in „Het leesgezelschap van Diepenbeek" is de type van een schijnheilige" „Wee u, gij schriftgeleerden en farizeëngij geveinsdenwant gij hebt den sleutel der kennis weggenomen."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


 * Mijn definitie van schijnheiligheid is: "een grote afstand tussen woord en daad" of "grote afstand tussen preek en praktijk"

 

===================================================

in het woordenboek is voor schijnheilig 1 omschrijving gevonden:

schijnheilig,    bn. bw. (-er, -st), vroom in schijn.

schijnheilig is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schijnheilig (bn)      : bigotfarizeesgeveinsdhuichelachtighypocriet
hypocritisch,schijnvroomstiekemvals

stiekem (bn) : achterbaksarglistiggeheimzinniggenieperiggeniepig
gluiperig,heimelijkhuichelachtigonderduimsonderhandsschijnheilig,slinks

huichelachtig
 (bn) :
dubbelhartiggeveinsdgluiperighypocrietonoprecht,schijnheiligvals
hypocriet (bn) : geveinsdhuichelachtigschijnheiligvals

uitgestreken
 (bn) :
effenonbewogenschijnheiligstrak

braaf


argeloosonwetendschijnheilig
bigot (bn) :

kwezelachtigschijnheilig
zoetsappig (bn) :

schijnheilig
farizees (zn) : farizeïschhuichelachtighypocrietschijnheilig