https://www.droomproducten.nl/sponsoring


Melvin Jones, de oprichter, begon zo goed

http://lions100.lionsclubs.org/EN/about/melvin-jones-bio.php


Hieronder staan de leefregels / ERECODE , waaraan een (Bredaas) lionsclublid moet voldoen. Redelijke eisen, waaraan elk rechtgeaard mens wilt voldoen.

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/731/0/2213/Hart-gezocht-in-mensen-nl/SchijnheiligheidLees en (grim)lach als u over de streken van lion wimpie (nr.3 op foto / eigenlijk "ratje wim") leest in onze webkrantrubrieken

Ja, ja, lionsratje wimpie, je hebt samen met de andere ratten, andre en lambert, je "broer"ad kapot gemaakt, LETTERLIJK en mij, een andere "broer" bijna kapot gemaakt, ook LETTERLIJK!!

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/730/0/3192/Hart-gezocht-in-families-nl/Medische-belevenissen-van-Jan--1-;


http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/730/0/723/Hart-gezocht-in-families-nl/Bredasemoordgozers-en-dode-broer

P.S. ohja, stat
usgeil wimpie liet een huis bouwen na zijn pensioen; uiteraard het grootste en hoogste van de buurt, waarin hij met trudy woont.

"Ze willen elkaar zo weinig mogelijk zien, ook om die reden dat grote huis, denk ik"?!?! zei iemand alhier, "wat denk jij..?"

En ja, deels met gejat geld, zo concluderen wij  incl. advocaten, alhier.


En jattend ratje wimpie, nu is het onze beurt! 

FASTEN YOUR SEATBELTS, KNULLEKE !!!!
ad (1944 - 1998)             Jan 1950 - ..


Jattende broederkiller nr.1 wimpie (nr.3 op foto)


Wimpie
J. de Grezlaan 4 te BredaJattende broederkiller nr.2 andre (nr.4 op foto)

ratje andre (nr.4 op foto)
Eggestraat 33 te  Breda
en Leerlooierstraat 2 te  Sneek (1940)

Jattende broederkiller nr.3 lambert (nr.5 op foto)

https://drimble.nl/bedrijf/eindhoven/10783385/van-boxsel-beheer-bv.html

Aeneasstraat 26 te EindhovenWas ik helemaal vergeten: lambert speelde advocaatje jarenlang in eindhoven en was ook (jajajajaja......hihihahaha?!!) rechter-plaatsvervanger in Den Bosch. Echt waar............!!! Ik krijg het niet verzonnen..!!

Dit feit moet toch voor iedereen een aanleiding zijn voor minachting voor het (eigenlijk achtenswaardige) ambt, een aanfluiting voor de rechtsstaat.
Ik mag toch hopen, dat er pas een beroep op hem werd gedaan, if at all, als alle rechters in Nederland en omgeving verhinderd waren. Wie ben je als niemand kijkt......Wie is lambertje als niemand kijkt??!!

Wel, zijn overleden "broer" ad is erachter gekomen en Jan, schrijver dezes ook, hahahahah....

AH, DAAR IS WIMPIE WEER.!

wimpie heeft  een echt lionsclubsmoel
grote schijnheiligheid, een heleboel
veel uiterlijke schone schijn
status gevend,  dat vindt ie fijn

broer ad om zeep geholpen, gewetenloos
ik, ik, ik is het enige waarvoor hij altijd koos
vaak heb je het eerst niet in de gaten
daarbij gaan wij het niet laten, het zal 'm niet baten

©JeVeBe


https://bredahost.lions.nl/over-ons-66


DE LEDENLIJST VAN DE LIONSCLUB

LIONSCLUB wordt vaak gerespecteerd
maar dit deden en doen ze hartstikke verkeerd
een ratje als wimpie op hun ledenlijst tolereren
dat is voor een beschaafd mens niet te verteren

wel doen voor de medemens vanuit intrinsiek streven
toch niet hoe zal men mij dan bezien en beleven
kijkt eens allen goed naar mij
ik ben een weldoener en maak de mensen blij

wie ben ik achter de coulissen, als niemand mij ziet
dat interesseert me geen ene fucking biet
alleen maar mijn eigen gewin
daarin heb ik uitsluitend zin

dode broer ad en gesloopte broer jan
wat boeit mij dat nou, man
wimpie en trudy voor en na
dat is echt het enige waarvoor ik STA


©JeVeBeLees en (grim-)lach als u over de streken van lion wimpie (nr.3 op foto / eigenlijk "ratje wim") leest in de rubriek HARTGEZOCHTINFAMILIES en hieronder over de leefregels van de lionsclub.

===============================================

Lionsclub Breda Host: We serve!!

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

  1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
  2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
  3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
  4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
  5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
  6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
  7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
  8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt


https://bredahost.lions.nl/over-ons-66