* Life is what happens to you, while you are planning it
John Lennon


* Ik probeer mijn eigen regels elke dag toe te passen
:


be kind and be of value
be lucky and be happy
enjoy, work hard and hope for the best


 ©JeVeBe


Beste mensen,


Ik hoor het U denken en zie fronsende wenkbrauwen

 

Sjonge, sjonge, weer zo'n type, dat zo nodig, koste wat kost, een blogger wil worden en de mensen kond gaan doen van zijn zieleroerselen.

Ja , ja u hebt gelijk; weer zo'n type

Het zij zo!

 Ik wil dit heel graag, zeker na al mijn ervaringen, vooral sinds 2008  in medische- en andere opzichten

Er zijn momenten, dat ik trots ben om tot het menselijk ras te behoren; maar ook vaak ogenblikken, dat ik me , plaats vervangend, schaam

Daarover zullen mijn commentaren en vragen gaan in mijn blogs. Over zaken, die mij bezighouden en, ik hoop, U ook

Nog even over de hoofdtitel HEBT U DAT OOK en de subtitels

De hoofdtitel in combinatie met de subtitels kan verkeerd bij u binnenkomen

U zou kunnen lezen, dat ik er al ben:  

RUST IN MIJN ZIEL - WARMTE IN MIJN HART - SOEVEREIN IN MIJN HOOFD

Natuurlijk is dat niet waar; dat bereiken is mijn streven

Soms heb je geen of weinig van alle; vaak van het ene wat meer dan van het andere..

Me dunkt, dat je  evenwicht hebt, als deze 3 gesteldheden a.h.w. communicerende vaten in je wezen, in je ziel zijn.

Warmhartige groet,


JeVeBe
Jan van Boxsel

E.   hebtudatook@outlook.com

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze webkrant mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze webkrant
========================================================== 
*      

* Alles van waarde is weerloos

* De enige echte waarde is de gevoelswaarde

   Lucebert (1924 - 1994)

 * De hoop diarree aan woorden, die over ons wordt uitgestort, is (bijna) altijd recht evenredig met de kromheid van het onderwerp, dat men probeert recht te praten

* arm zijn is duur

 ©JeVeBe

    

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets it deze webkrant mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokuopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze webkrant