familieratten


HIGH TRUST  --  HIGH PENALTY

 

 

Een familie is een tirannie geregeerd door het zwakste lid.

George Bernhard Shaw


Ik leg hier deze vraag aan u voor:

- Ik vind alle verhalen over familie hier vuile was; ik vind, dat het niet deugt,
voor geen meter !!

- Zij vinden, dat er niets aan de hand is, niet in relatie tot Ad of mij of moeder... m.a.w. schone was; niks aan de hand.

WAT VINDT U??

Dat is alles, wat ik doe..!

Vaak is de reactie: "Dat doe je toch niet, vuile was buiten hangen".

Ik vind dat te gemakkelijk, ik wil die  "maskers van schone schijn", die ze opzetten voor de buitenwereld, afrukken. En dat gaat ook gebeuren !!

Ik heb inmiddels 3 ordners met allerhande info, getuigenissen, reviews van deskundigen.......enz. over deze sujetten. Leuk!!

Shakespeare 1564-1616

Mensen vertelden mij, dat mijn "zus" ellie van den heuvel elke week bridget in Huize De Donk / Ulvenhout

Kijk, met die info kan ik wat. 

www.elisabethbreda.nl/locaties/elisabeth-de-donk/

Hier woont ellie van den heuvel :

http://www.buitenplaatsmarckhoek.nl/

Ik kwam wim van boxsel in het wild tegen; hij herkende dit ouwe gekrompen en rimpelende menneke niet meer, aanvankelijk!!

andre van boxsel kwam hij ook tegen;  mijn rug zat toen  op slot en gaf me niet de gelegenheid om mijn dreigement uit te voeren

=======================================================

Zie ook in rubriek SPEECHES

Citaat uit speech "The mindless menace of violence", door Bobby Kennedy op 5 april 1968, 1 dag na de moord op Martin L King

 

- Nothing inspires forgiveness quite like revenge

Scott Adams

 

Onze bedoeling  is TWEEERLEI:

 

1.: Naming and shaming, wraak, gerechtigheid, tonen van de ware aard van Jan's "broers"en "zussen"als niemand kijkt, bestraffen, boetedoening en...meer

 

2. Ik heb tot nu toe ervaren, dat er vele mensen zijn die eerder last hebben van hun familie dan plezier

En dat ze mijn belevenissen toch wel uniek vinden. En dat ze een platform, waarop ze -  al dan niet anoniem- , hun familiewederwaardigheden kwijt kunnen, wel zien zitten

Veei van mijn belevenissen en anderen met deze sujetten is nog onvermeld, daar ik elke keer gas moet terugnemen om medische redenen. Alles op zijn tijd

Ik  vertel hier allerhande ervaringen, die vaak binnen de familiegrenzen blijven.

 

Enkele van mijn overwegingen om hun gedragingen ten toon te stellen :

 * Zij vinden hun gedragingen en schofferingen en beledigingen en achterbaksheden (zie verder)... normaal gedrag, 

 "intermenselijk en communicatief" vinden zij zichzelf . Ja dat staat er echt ( zie rubriek BRIEF.... elders) Niks aan de hand, schone was dus, vinden zij

 Jan is het niet eens met deze figuren, Jan vindt het vuile was, vuiler kan niet!

Ik hang die was nu buiten met de vraag:  vindt u deze was vuil, net zoals Jan of schoon, net zoals deze sujetten ? 

Wilt u aub.eens kijken mensen? Bent u het met mij eens (vuile was) of met :

 

- wim van boxsel,  J.de Grezlaan 4, Breda / Lions lid uiteraard

- andre van boxsel, Eggestraat 33 te Breda en ook Leerlooiersstraat 2 / Sneek   

- lambert van boxsel, Aeneasstraat 26 te Eindhoven- greet arends-van boxsel, Eindhoven

- ellie van den heuvel-van boxsel , Ulvenhout, Meerle (B) en nu Marckhoekplaats te Breda

- lenie de beer-van boxsel , Roosendaal en nu Brigidastraat te Breda


* Verkeerd gedrag moet gecorrigeerd worden, slecht gedrag moet bestraft worden

Dit adagium is toch algemeen geaccepteerd in een beschaafde wereld, De bestraffing heeft nooit plaats gevonden, zij zijn er altijd mee weggekomen. Jan gaat er nu mee beginnen

* Naming and shaming

Deze figuren zitten zo vol met schijnheiligheid, dat die al hun lichaamsopeningen uit druipt, nee, spuit zelfs!!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie)

Bovendien staat de brief vol met leugens, beledigingen, onwaarheden, schijnheiligheden.....walgelijkheden

*  Wie ben je als niemand kijkt ?

Het antwoord op die vraag is lelijk, zeer lelijk als het om deze sujetten gaat.

De afstand tussen hun sociale gezicht en hun ware ik is lichtjaren groot. Alles voor de schone schijn: wat zal men ervan zeggen, hoe kom ik over....?

 

Als niemand kijkt echter, zijn ze bereid en in staat om bv. een grote bijdrage te leveren aan Ad's vervroegde dood ( wim, andre en lambert ), om broer Jan 2 maal te bestelen ( ellie van den heuvel ) of haar eigen  zoon jan van den heuvel  dakloos te maken ( ellie van den heuvel-van boxsel, samen met andre van boxsel ).........enz.enz.

Over ieder van hen zou een psychiater, die van een uitdaging houdt, een dissertatie kunnen schrijven

Ik laat alsdan ook nog deskundigen  de gedragingen van deze sujetten van commentaar voorzien

 

* Speciale behandeling krijgen wim en andre en ellie.

Van deze ratten is wimpie de opperrat.

Wimpie zelf vindt echter , dat Jezus van Nasareth en moeder Theresa verbleken in zijn nabijheid

wim neemt iedereen de maat, al sinds 1965, behalve zichzelf. 

 

- ellie van den heuvel-van boxsel, die haar eigen zoon jan op de meest achterbakse, stiekeme manier dakloos maakte in de jaren 80 met de hulp van de andere geldhoer broer andre. Die laatste is altijd wel te koop voor een paar centen

Vervolgens besteelt ellie haar broer Jan in 1990 en 1999 (zie elders)

Over ellie heb ik al enkele duidelijke reacties uit Ulvenhout

Geweldig!!

-En dan hebben we nog andre. Ook over hem valt veel meer te vertellen - doen we verderop - maar nu volstaan we ermee vast te stellen, dat hij zijn moeder jarenlang  elke maand 500,00 euro lichter maakte 

JA,JA

VOOR WAT??!

 

ellie maakte haar oudste zoon jan, die in een huis van zijn ouders woonde, in de jaren '80 dakloos op de meest geniepige en achterbakse manier, die je maar kunt bedenken. De buren van Jan destijds en anderen hebben dat schriftelijk beaamd. En andre, die zichzelf altijd makelaar heeft genoemd, was haar handlanger. Tegen betaling uiteraard. Altijd tegen betaling...geld, geld, geld....

* wim, andre en lambert hadden een groot aandeel in de versnelde dood van "broer" Ad in 1998 en een groot aandeel in de almaar verslechterende gezondheid van Jan

De werkplaats ( kantoren plus loodsen ) hebben deze ratten stiekem verkocht, door onder henzelf in de jaren 90 lucifertjes te trekken. Ad en Jan mochten het niet weten

* Ook testamentair hebben wim, andre en lambert ( en greet, ellie en lenie)  Jan gigantisch belazerd

Moeder is in januari 2008 overleden; in april 2008 kreeg Jan de brief van wim en andre (met de duidelijke zelfingenomen, koude, kille  signatuur van wim; andre is uit hetzelfde hout gesneden, alleen een beetje "retarded")

Kort daarna ontving Jan een brief en later een telefoontje van advocatenkantoor. Mededeling: " U bent belazerd door uw eigen familie"

Jan heeft daarmee niets kunnen doen; toen brak nl. wederom een periode  aan van verscheidene ernstige ziektes - t.m.heden, zonder tussenpozen. Dus Jan is tijdens deze gehele periode druk doende geweest om elke keer weer gezond te worden. En nu nog steeds. De ene ziekte was nog niet vertrokken of de andere diende zich aan 

 

=======================================================

Dit acrostichon kan geen toeval zijn : 

WALGELIJK

W im van boxsel, W.A., 1938 / J.de Grezlaan 4 ,Breda en in Oosterhout adviesbureau

A ndre van boxsel. A.L.A.M., 1940 / Eggestraat 33 te Breda en Leerlooierstraat 2 /Sneek   

L ambert van boxsel, L.E.M. ,1946 / Eindhoven

G reet arends-van boxsel 1935 / Antigonelaan 25, Eindhoven

llie van den heuvel-van boxsel ,1936 / Slotlaan 1 te Ulvenhout - Meerle(B) -,       Marckhoekplaats te Breda

L enie de beer-van boxsel, 1952 / Roosendaal-Breda - Ulvenhout, Pastoor Lemmensstraat

IJ skoude

K ilte

P.S. Jan heeft inmiddels 3 ordners vol info over zijn "familie". Grotendeels walgelijke feiten, leugens onwaarheden, beledigingen, geniepig- en achterbaksheden............

Een van hen is een bekende strafrechtadvocaat, die zich verbaasde over mijn houding : "Jan, deze figuren zijn geen partij voor jou, noch verbaal, noch intellectueel, noch fysiek"

 "EN JE HEBT NOOIT INGEGREPEN ?!?! "

De ingrepen beginnen spoedig, wim, andre en ellie zijn Jan's prioriteit uiteraard;
slechts een honderdste neuslengte voor op de andere ratten

===================================================

 

 

Wie is wie in onderstaande 'familie" foto ??

(verzamelfoto - onder- is uit 2000)

 

1. greet arends -van boxsel / Eindhoven (1935)

2. ellie van den heuvel-van boxsel / Ulvenhout, Meerle(B) en nu Marckhoeckplaats te Breda (1936)

3. wim van boxsel / J.de Grezlaan 4 te Breda (1938)/ met aureool

wim is echt fantastisch, te hoog gegrepen voor ons, gewone stervelingen. Jezus van Nasareth, moeder Theresa en Bernadette van Lourdes verbleken in zijn nabijheid. Echt waar!!

4. andre van boxsel / Eggestraat 33 te  Breda en Leerlooiersstraat 2 te  Sneek (1940) (kopfoto)

5. lambert van boxsel / Aeneasstraat 26 te Eindhoven (1946)

6. lenie de beer-van boxsel / Roosendaal , Brigidastraat te Breda, PASTOOR LEMMENSTRAAT, ULVENHOUT (1952) (kopfoto)

De 2 koppen behoren aan andre van boxsel (nr.4) en lenie de beer-van boxsel (nr.6)