ER IS  DOM EN DOM EN DOM !!

 

Een intelligent mens, die iets doms zegt,mag je dat kwalijk nemen.
Immers hij weet beter of kan het weten

Een dom mens, die iets doms zegt, weet niet beter en

kun je 2 reacties geven:

1. Als het lieve domheid betreft,

kun je meewarig schudden met het hoofd

2. Als het achterbakse, gemene domheid betreft,

heb je een keuze:

- ofwel gesprek aangaan; echter dat is moeilijk omdat je woorden , korter dan 3 lettergrepen, moet gebruiken, wil de geadresseerde het begrijpen.,\
Dat gaat dan lang duren

- ofwel, als je niet zoveel tijd hebt, ZINVOL geweld toepassen. Kost minder tijd en inspanning en ergernis en is veel effectiever

Gewoon BOEM en klaar

Domheid herkent zichzelf niet, dus je moet een beetje helpen!

Dat is een plicht van elke betrokken burger

 

JeVeBe